Status TRX:      

 .: Poziom odbieranego sygnału :. 
Odbiornik  Blokada  SygnałWykres słupkowy sygnału
This page requires Javascript and a modern browser.

Ostatnia informacja od połączonych stacji via EchoLink do SR2TO: